Assistansskeppare

Låt oss presentera några av våra assistansskeppare:
 

Namn: Niklas Eriksson
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VII, Maskinbefäl klass VI, handhavande av snabba fartyg, CRM, BRM, ARPA, ROC, farligt gods, advanced firefighting, yrkesdykare,
SAR-G, SAR-OSC.

 

 

Niklas jobbar som skeppare på RIB-båten NIKLAS. Toppfart på 44 knop. Båten är utrustad med bl.a. länspump, brandsprutningsutrustning, batteribooster mm.


NIKLAS hemmahamn är Österskär, Stockholms skärgård

________________________________________________________________________________

Namn: Dag Fagring
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VI, Maskinbefäl klass VI, ROC,
CCM, ARPA, farligt gods, högfartsbehörighet, advanced firefighting, STCW-sjukvård, SAR-G.
 

 

 

Dag kör båten NORRSKEN som är en Broson och är utrustad med bland annat länspumpar, starthjälp, bränsle, grundläggande sjukvårdsutrustning samt verktyg och vissa reservdelar.

Norrskens hemmahamn är Stocksund, Stockholms skärgård

________________________________________________________________________________

 

Namn: Daniel Hovresund
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VIII, Maskinbefäl klass VIII, kustskepparintyg, båtpraktik i mörker med radar, VHF, basic safety, HSF, D-HLR samt alla kurser i brand och akut sjukvård samt regelverk för kommersiell sjöverksamhet och säkerhet till sjöss.

 

 

Daniel kör båten TITAN som är en Minor 27.

Titans hemmahamn är Resö, Strömstad

________________________________________________________________________________

 

Namn: Jonas Harkman
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VII examen, Maskinbefäl klass VIII examen, Basic safety, ROC, farligt gods, behörighet i handhavande av snabba fartyg, advanced firefighting, D-HLR instruktör, SAR-G, SAR-OSC.

 

 

 

Namn: Christer Brostedt
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VIII examen, Räddningsman egen säkerhet, behörighet i handhavande av snabba fartyg, D-HLR.
 

 

Namn: Olof Harkman
Formell kompetens:
Fartygsbefäl klass VIII examen, Maskinbefäl klass VIII examen, behörighet i handhavande av snabba fartyg, HLR, SAR-G

 

 

 

Jonas, Christer och Olof är skeppare på båten MATILDA. De har även tillgång till Rib-båten LINN.

 
MATILDA och LINN har hemmahamn i Västerås, Mälaren

________________________________________________________________________________

 

Namn: Gustaf Winqvist
Formell kompetens:
Fartygsbefäl kl VIII, Maskinbefäl kl VI, Högfarts behörighet, grundläggande säkerhetsutbildning på Marina Läroverket. Förbundsdomare i kappsegling. Har kappseglat enskrovs och flerskrovsbåtar i 40 år.
 

 

 

Gustaf kör båten SOLVIK II, en Anytec 860 CAB. Båten är utrustad med dubbla styrplatser och kraftig bogserpollare. Toppfart 40 knop. Utrustning bl a: Länspump, starthjälp, bränsle, grundläggande sjukvårdsutrustning och verktyg.


 

 

 

 

 

 

Solviks hemmahamn är Tynningö, Stockholms skärgård
________________________________________________________________________________

 

Namn: Heikki Nikunen
Formell kompetens:
Fartygsbefäl Klass VIII, Maskinbefäl Klass VIII, båtsmanscertifikat, luftvägsstopp, D-LHR, livräddande till barninstruktör.

 

 

 

 

Heikki kör båten Cecilie som är en Käldmar 880, ( konstruktör: Kjellström, byggare: Olov Olsen, båda; Jakobstad, Finland). Båten är mycket välutrustad och har en toppfart av 30 knop. Heikki ironiserar ibland med att han är född med ett metspö i den ena handen och en skiftnyckel i den andra, varför bara tiden och fantasin begränsar vad som kan åtgärdas med Heikkis team.

I Heikkis team ingår även:

Namn: Reine Lindström
Formell kompetens:
Fartygsbefäl Klass VIII

Reine är oftast skeppare ombord på Ulla-Bella som är en Bella 570. Ulla-Bella är utrustad för assistansuppdrag. Vid svårare uppdrag samarbetar Cecilie och Ulla-Bella.

Namn: Johnny Lindström
Formell kompetens:
Fartygsbefäl VII, Maskinbefäl VII, handhavande av snabba fartyg

Johnny går ”i lära” hos Heikki och Reine för att få den praktiska kompetensen som en assistansskeppare måste besitta.

Cecilie:
Hemmahamn: Västkusten, NNV- delen av Tjörn, Björholmen
Ulla-Bella:
Hemmahamn: Västkusten; O-sidan av Tjörn, Wallhamn.

 

 

Kom ihåg att vid fara för liv ska du alltid ringa 112 eller sända nödanrop på VHF, kanal 16.