Här finns våra assistansbåtar

 

Assistansområden

Båtar

Varv

1. Bottenviken 18 5
2. Norra Bottenhavet 15 3
3. Södra Bottenhavet 17 5
4. Stockholms skärgård 208 65
5. Bråviken 28 9
6. Södertälje-Landsort 15 5
7. Gotland 12 3
8. Kalmarsund 23 7
9. Hanöbukten 20 11
10. Öresund 16 6
11. Kattegatt 40 17
12. Skagerack 49 28
13. Vänern 28 10
14. Vättern 7 1
15. Mälaren 35 10

 

 

Kom ihåg att vid fara för liv ska du alltid ringa 112 eller sända nödanrop på VHF, kanal 16.