Bli assistansskeppare

Vill du bli assistansskeppare? Sjöassistans har ett frivilligt nätverk med cirka 550 privatägda assistansbåtar runt Sveriges kust och i våra större insjöar. I vissa områden behöver vi bli fler! Vi söker dig som har minst Fartygsbefäl klass VIII, med ett fartyg* lämpat för assistansarbete – till exempel bogsering, lossdragning, transport av dykare, reservdelar eller bränsle. Exempel på lämpliga assistansbåtar, är arbetsbåtar, transportbåtar, taxibåtar och liknande. Fartyget ska uppfylla Transportstyrelsens krav för denna verksamhet. Båtar av typen ''fritidsbåt'' är inte optimala i Sjöassistans nätverk. Du ska självklart ha god kännedom i de vatten du rör dig i och ett företag eller enskild firma, F-skatt samt försäkring som täcker assistansarbete till sjöss. Båten måste vara försäkrad för yrkesmässig verksamhet. Du sätter din timkostnad själv. Du får gärna vara allmänt kunnig på motorer. * Skepp/båt Är du den vi söker? Fyll i intresseformuläret nedan så kontaktar vi dig. Vår ambition på Sjöassistans är att alltid assistera båtägaren på snabbast möjliga sätt, oftast genom att skicka ut någon av våra assistansbåtar. Ibland är det effektivare att rätta till felet genom ett samtal med en expert. Då ser vi till att båtägaren erhåller telefon- eller VHF-support från en specialist inom vårt omfattande nätverk. Det kan exempelvis vara en båtmekaniker på ett varv eller en motorerfaren assistansskeppare.