Medarbetare

Pär Björkänge

VD
08-506 121 51

Helena Mellström

Resursansvarig Sjöassistans
08-506 622 55

Kirsten Meier

Kustradio- & Sjöassistansoperatör samt kundtjänstsamordnare
08-506 622 00
info@nmss.se

Linnea Risland

Kustradio- & Sjöassistansoperatör
08-506 622 00
info@nmss.se

Fredrik Haag

Sjöassistans & Kustradiooperatör
08-506 622 00
info@nmss.se

Sofia Zetterberg (föräldraledig) Vikarie: Kim Malmros

Kustradio- & Sjöassistansoperatör samt miljöansvarig
08-506 622 00
info@nmss.se

Olof Lundberg

Kustradio- & Sjöassistansoperatör
08-506 622 00
info@nmss.se

Monica Feldt (föräldraledig) Vikarie: Christoffer Svanberg

Kustradio- & Sjöassistansoperatör
info@nmss.se

Jon Modin

Kustradio- & Sjöassistansoperatör
08-506 622 00
info@nmss.se