Våra medlemskap

Här hittar du en översikt över vad som ingår i våra medlemskap Sjöassistans Redo Kombo och Sjöassistans Redo och vad de olika medlemskapen kostar.
 

Sjöassistans Redo Kombo              (699 kr/år):

Redo Kombo är den fullständiga servicen du behöver för att alltid känna dig trygg på sjön: (OBS! Gäller ej vid "fara för liv".)

 • Lossdragning/bogsering
 • Enklare felavhjälpning på plats
 • Transport av reservbränsle, reservdelar eller dykare
 • Hemtransport av förare och besättning
 • Konsultation av mekaniker/specialist via telefon eller VHF
 • Sjöväder, Kustväder och Navigationsvarningar – när du behöver det
 • Aktuell information om skärgårdsbutiker, sjömackar och krogar
 • Information om broar och slussar
 • Upplysningar om/kontakt med närmaste apotek, vårdcentral, veterinär, mm.
 • Självriskreducering på ordinarie båtförsäkring vid sjöskada
 • VHF-abonnemang hos Stockholmradio utan extra kostnad (värde 475 kr)
 • Koll-på-båten - en trygghetstjänst genom samverkan

Läs mer om vad som ingår i Redo Kombo här >

 

Sjöassistans Redo           (499 kr/år):

I Redo ingår det du behöver om din båt blir obrukbar:

 • Lossdragning/bogsering
 • Enklare felavhjälpning på plats
 • Transport av reservbränsle, reservdelar eller dykare
 • Hemtransport av förare och besättning
 • Konsultation av mekaniker/specialist via telefon eller VHF

 

Sjöassistans medlemskap Redo Kombo och Redo består av en servicedel och en försäkringsdel.
Försäkringsdelen är momsfri (ej skattepliktig enl. MVL(1994:200)3 kap.10§ ). Summorna redovisas separat på din årsfaktura. Totalbeloppet ink. moms inom parentes på respektive medlemskap, ovan.

Läs villkoren för Sjöassistans här >

 

 

Kom ihåg att vid fara för liv ska du alltid ringa 112 eller sända nödanrop på VHF, kanal 16.